Monthly Archives: November 2017

แบบสอบถามความประสงค์ในการรับครูอาสาสมัครชาวเวียดนามเพื่อมาสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาไทย

ดาวน์โหลดแบบสอบถามความประสงค์ในการรับครูอาสาสมัครชาวเวียดนามเพื่อมาสอนภาษาเวียดนามในสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่นี่

ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยแจ้งการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก และทุนวิจัย จากรัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี ประจำปีการศึกษา 2018 ในหลายสาขาวิชา ได้แก่ อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทุนการศึกษาดังกล่าวจะครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายรายเดือน โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี  สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครโดยตรงทางเว็บไซต์ https://www.turkiyeburslari.gov.tr/en/english-home หรือขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.mua.go.th หัวข้อย่อยแวดวงอุดมศึกษา…

Thai Higher Education: At a Glance 2017

ปฏิทินการสอบ DIFA TES ปี 2561

1. กำหนดการสอบ DIFA TES 20182. กำหนดการสอบ Placement Test 2018


Secured By miniOrange