• Home»
  • Announcements »
  • ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2560 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 กันยายน 2560)

ขอเชิญชวนนักศึกษาไทยสมัครเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2560 (หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 กันยายน 2560)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia-Europe Foundation - ASEF) ว่าได้เปิดรับสมัครนักศึกษาจากประเทศสมาชิกเอเชีย-ยุโรปเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 ที่มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 15 – 20 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงเนปิดอและนครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. การประชุม Model ASEM เป็นการจัดประชุมสำหรับเยาวชนโดยการจำลองรูปแบบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป (ASEM Foreign Ministers’ Meeting) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในกรอบเอเชีย-ยุโรปและส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการทูต การเจรจาต่อรองและการพูดในที่สาธารณะของนักศึกษาจากประเทศสมาชิกเอเชีย-ยุโรป 51 ประเทศ
2. การประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 นี้จะจัดร่วมกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 13 ที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2560 และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมนี้ด้วย
3. นักศึกษาไทยที่มีอายุระหว่าง 18-30 ปีสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุม Model ASEM ครั้งที่ 8 โดยสมัครทางออนไลน์ที่ https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/modelasem8 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2560
4. นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประชุมฯ จะได้รับการสนับสนุนค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางจากผู้จัด
รายละเอียดเพิ่มเติมศึกษาได้จาก http://asef.org/projects/themes/education/4104-modelasem8

หมายเหตุ ขอความร่วมมือนักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมการประชุมทางออนไลน์ดังกล่าวแล้ว โปรดสำเนาเรื่องแจ้งไปยัง asemthailand@gmail.com อีกทางหนึ่งด้วย จะขอบคุณยิ่ง

Comments


Secured By miniOrange