• Home»
  • News and Events »
  • เอกสารประกอบการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา

เอกสารประกอบการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา

เอกสารประกอบการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้องคริสตัล 1 - 2 ชั้น 3 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

เปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา ในภูมิภาคลาตินอเมริกา โอกาสและสิ่งท้าทาย” ดาวน์โหลดที่นี่

การอภิปราย หัวข้อ “ระบบอุดมศึกษา จุดแข็ง และโอกาสในการทำความร่วมมือ กับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา” บราซิล และ เม็กซิโก

การประชุมกลุ่ม หัวข้อ “ก้าวต่อไปสำหรับความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคลาตินอเมริกา” กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3

Comments


Secured By miniOrange