โครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2017

นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Green Summer Volunteer Campaign 2017 ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2560 ณ เขตบิ่งห์จั๊น นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครดังแนบ และกรุณาส่งใบสมัครให้หน่วยงานกลางของสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รวบรวมเพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาต่อไป
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560

 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่  GREEN SUMMER APPLICATION FORM

Comments


Secured By miniOrange