• Home»
  • Downloads »
  • แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือไทย-ยูนนาน

แบบสำรวจข้อมูลความร่วมมือไทย-ยูนนาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาให้ข้อมูล ดังนี้

1. แบบสำรวจข้อมูลและข้อเสนอรูปแบบความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในมณฑลยูนนาน

2. แบบแจ้งความประสงค์การมอบทุนให้แก่นักศึกษาจีนในมณฑลยูนนาน

 

Comments


Secured By miniOrange