• Home»
  • Announcements »
  • ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

ลงทะเบียนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การนำเสนอความก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อขอรับการรับรองจาก Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET)

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม Jubilee ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

โดยการประชุมฯครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าของเอกสารรายงานการศึกษาตนเอง (Self-Study Report: SSR)
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการขอรับการรับรองจาก ABET ในโครงการนำร่อง จำนวน 6-8 แห่ง เพื่อให้นักวิชาชีพไทยจากสหรัฐอเมริกาและผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐอเมริการ่วมให้ข้อแนะนำและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเกี่ยวกับ
การจัดทำรายงานการศึกษาตนเองดังกล่าว

หมายเหตุ:กรุณาใช้เบราเซอร์ chrome ในการลงทะเบียน

หมดเขตการลงทะเบียน

คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คลิกที่นี่เพื่อดูกำหนดการ

ผู้ประสานงาน:
นางสาวอิสรีย์ โชติพุฒิพันธ์ 
โทร 0 2610 5401

Comments


Secured By miniOrange